Czytaj więcej...

W kwietniu 2009 roku w życie weszły zmiany w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszące się do transportu towarów. Przed ich przedstawieniem chcielibyśmy przytoczyć definicję pojęcia „ręczna praca transportowa”, którą uważa się za:

Czytaj więcej...

W związku z tym, że niektóry oferowany przez nas asortyment podlega dozorowi technicznemu, spróbujemy  Państwu przybliżyć ten temat.

 

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).

 

Zgodnie z punktem 6 (szczegółowy wykaz urządzeń podlegających dozorowi zamieszczamy poniżej) dozorowi technicznemu podlegają maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu. Są to między innymi żurawie oraz wózki jezdniowe. Jednakże nie wszystkie rodzaje wózków jezdniowych podlegają dozorowi technicznemu. Wózki te dzielą się na dwie kategorie: wózki podnośnikowe oraz wózki unoszące.

Czytaj więcej...

Regularne sprawdzanie stanu technicznego regałów magazynowych i natychmiastowe wychwycenie wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości oraz wymiana zużytych elementów może nas ustrzec przed awarią systemu a także przed ewentualnymi wypadkami przy pracy. 

Jakie przepisy regulują kwestie bezpieczeństwa pracy magazynu?
Podstawowymi przepisami są art.207 i art.212 Kodeksu Pracy, które mówią, że odpowiedzialność w zakresie organizacji pracy i wyposażenia technicznego spoczywa na pracodawcy i osobach kierujących pracownikami. Powinni oni w taki sposób je zabezpieczyć i kontrolować  aby zapewnić bezpieczeństwo osobom w nim pracującym.

Ważne wskazówki dla użytkowników lub właścicieli magazynów, dotyczące użytkowania i kontroli stanu technicznego regałów można znaleźć w  Polskiej Normie:
- PN-EN 15635:2010P Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń składowania.

Czytaj więcej...

W tym artykule chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących szatni pracowniczych i wymogów ich dotyczących. Przedstawiamy też normy regulujące wielkość i wyposażenie szafki BHP. Przypominamy za Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

Czytaj więcej...

Przy zakupie wózka magazynowego transportowego, szczególną uwagę należy zwrócić na dobór odpowiednich kół. Są one obok rozmiarów platformy jednym z jego najważniejszych elementów. Spowodowane jest to faktem, iż to właśnie one determinują udźwig, wygodę użytkowania, jak i w dużej mierze cenę wózka. W polskim prawie regulującym przepisy w tej kwestii znajdują się zapisy, które nakazują producentom by ich wyroby:

Czytaj więcej...

Inwestycja w zakup owijarki do palet powinna być poprzedzona analizą wymagań, jakie przed nią stawiamy. Podstawowe różnice pomiędzy różnymi modelami urządzeń to zastosowane głowice do naciągu folii i ten parametr ma największy wpływ na końcową cenę urządzeń a także na oszczędności jakie można osiągnąć przy eksploatacji. Inne różnice to wielkość i nośność stołu obrotowego. Ten element dobieramy w zależności od wielkości i ciężaru obsługiwanych palet.

W zależności od wielkości palet, standardowo stosuje się trzy wielkości talerzy obrotowych.
- 1500 mm – do euro palet 1200x800 mm
- 1650 mm – do palet przemysłowych  1200x1000 mm
- 1800 mm – do palet nietypowych 1200x1200 mm
Istnieje też możliwość wykonania urządzeń z talerzami o większych średnicach do owijania nietypowych produktów.

Standardowe urządzenia mogą owijać palety do wysokości 2300 mm, ale można zamówić też urządzenia do palet o wysokości 3000 mm. Dla towarów lekkich i niestabilnych można zastosować urządzenia z górnym dociskiem.

Czytaj więcej...

Ważnym elementem w procesie zakupu produktów takich jak wózki platformowe, paletowe czy ręczne podnośniki jest sprawdzenie czy posiada on wymagane dokumenty takie jak np. deklaracje zgodności z Polskimi Normami. W polskim systemie prawnym dokumentem, który reguluje te kwestie jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [defincja maszyny]. Implementuje ono do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r w sprawie maszyn. Producent, który wykaże się przestrzeganiem obowiązujących norm, uzyskuje możliwość posługiwania się na swoim produkcie znakiem zgodności CE. Oznaczenie to wskazuje na zgodność wyrobu z odpowiednimi wytycznymi UE oraz ze specyfikacjami technicznymi dla danej grupy wyrobów. Daje ono również możliwość wprowadzenia danego produktu do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Regały paletowe umożliwiają maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych. Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie tego celu. Dlatego też, regały paletowe można podzielić na cztery podstawowe systemy dopasowane do różnych potrzeb logistycznych i są to:

- regały rzędowe (standardowe)
- regały wjezdne (drive-in)
- regały paletowe przesuwne (MOVO)
- regały przepływowe (FIFO)
Każdy z nich ma swoje zalety ale i ograniczenia, które przedstawiamy przy opisach systemów.

Czytaj więcej...

Chcemy przybliżyć Państwu zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przy pracach na wysokości. Przypominamy za Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

Czytaj więcej...

Planując ustawienie regałów w magazynie, musimy kierować się przede wszystkim funkcjonalnością. Trzeba zadbać o przygotowanie strefy kompletacji dostaw i przyjmowania ładunków a potem transportu ich na miejsca w regałach. Ważną rolę w tym cyklu pełnią ciągi komunikacyjne. Ich szerokość powinna być kompromisem pomiędzy maksymalnym wykorzystaniem powierzchni magazynowej a wygodą obsługi. Podstawowym parametrem jest dostosowanie ich do wózków transportowych jakimi obsługiwany będzie magazyn i być zgodna z wymogami bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Odpowiedni dobór regałów magazynowych może nam zaoszczędzić w przyszłości sporo kłopotów i kosztów. Podstawowe kryteria, którymi powinniśmy się kierować przy doborze odpowiedniego typu regałów to:

SKŁADOWANY PRODUKT I JEGO WAGA
Udźwig pojedynczych półek i całych regałów zależny jest od technologii wykonania oraz wytrzymałości zastosowanych materiałów. 
Rozróżniamy regały o konstrukcji zaczepowej i skręcane na śruby. Zaletą regałów zaczepowych jest łatwość montażu natomiast regały skręcane wymagają więcej pracy.  
Słupy nośne w regałach mają przenosić duże obciążenia i w zależności od wymagań produkuje się je z blach o grubości od 1,5 do nawet 3 mm. Im grubsze nogi tym mocniejszy regał.
Dużą wagę należy też zwrócić na wykonanie półek regałowych. Aby uzyskać wymaganą nośność półki metalowej stosuje się specjalne zaginanie krawędzi półek lub dodatkowe elementy usztywniające. Dla półek z wypełnieniem z płyty wiórowej, ważne jest by była ona podparta z czterech stron i była odpowiedniej grubości, zapewniającej sztywność.

RODZAJE PÓŁEK
Półki w regałach mogą być w całości wykonane z blachy stalowej lub wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Obie wersje maja swoje wady i zalety.

Subskrypcja