b_150_100_16777215_00_images_stories_nowiny_jung-szer-kor.jpg

Planując ustawienie regałów w magazynie, musimy kierować się przede wszystkim funkcjonalnością. Trzeba zadbać o przygotowanie strefy kompletacji dostaw i przyjmowania ładunków a potem transportu ich na miejsca w regałach. Ważną rolę w tym cyklu pełnią ciągi komunikacyjne. Ich szerokość powinna być kompromisem pomiędzy maksymalnym wykorzystaniem powierzchni magazynowej a wygodą obsługi. Podstawowym parametrem jest dostosowanie ich do wózków transportowych jakimi obsługiwany będzie magazyn i być zgodna z wymogami bezpieczeństwa.

b_150_100_16777215_00_images_poradnik_sr.jpgSzerokość korytarzy roboczych dla regałów półkowych powinna wynosić min. 0,75 m dla obsługi przez jednego pracownika lub min.1,2 m dla dwóch i więcej pracowników.

 

 

Wąski korytarz dla wózków bocznychDla regałów paletowych rzędowych obsługiwanych przez wózki podnośnikowe boczne, korytarz roboczy powinien mieć 2,7-2,9 m szerokości. Wózki czołowe trzykołowe potrzebują 3,3-3,5 m szerokości. Dokładne wartości podają producenci wózków w kartach katalogowych. 

Warto także pamiętać o zabezpieczeniu słupów regałów przed uderzeniami przez wózki transportowe. Służą do tego specjalne osłony słupów, oboje i bariery stalowe. Można też zainstalować bariery z tworzywa, które charakteryzują się dużą elastycznością, która zdecydowanie wpływa na ich trwałość. 

 


Ważne !
Przy użytkowaniu wózków jezdnych, konieczne jest zagwarantowanie zabezpieczenia ludzi przed ich pochwyceniem i zgnieceniem. Według pkt. 4.2 Tablicy 1 normy PN-EN 349 wymaga się aby minimalny odstęp pomiędzy elementami wózka ze wszystkich stron a regałami lub ścianami wynosił 500 mm.

Pamiętaj !

Wg § 23 rozporządzenia MPiPS, pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy, nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia. 

Subskrypcja